Våra nyheter
Rekrytering av en Communications Manager
Rekrytering av en General Counsel (GC)
Rekrytering av en Inside Sales and Sales Administration
Rekrytering av en Sales Engineer South West
Rekrytering av en Country Manager France
Rekrytering av en Sales Assistant
Rekrytering av en Embedded Firmware Developer, Signal Processing
Rekrytering av en CEO
Rekrytering av en Financial Administrative Manager
Recrutement d'un Comptable – futur RAF
Rekrytering av en Business Development Engineer Sweden
Rekrytering av en Country Manager France
Rekrytering av en Sales Business Unit Manager B2B for the Swedish Market
MS-search intervjuad i den franska tidningen Challenges
À quoi ressemble le recrutement d'un cadre dirigeant ?

Se alla nyheter
Kandidater
Företag
» Fransk-nordisk rekrytering


MS-search: ett internationellt rekryteringsföretag. Förutom vår djupa kunskap om den franska marknaden, erbjuder vi en gedigen erfarenhet gällande rekrytering inom den fransk-nordiska nischen.

 

Rekrytering i Frankrike, Belgien, Sverige, Norge, Danmark och Finland:  vi genomför searchuppdrag till olika chefspositioner, säljbefattningar och andra nyckeltjänster för franska och internationella grupper, särskilt för nordiska företag med verksamhet i Frankrike och dess grannländer, samt för dotterbolag till franska företag i de nordiska länderna.

 

Vi ställer till våra kunders förfogande vårt stora nätverk samt djupa förståelse för de franska och nordiska marknaderna och dess specifika affärskulturer och kan erbjuda en gedigen multikulturell kompetens när det gäller att utvärdera kandidater inom den fransk-nordiska nischen.