frense

+33 (0) 1 47 49 37 99

» Jean-Philippe
Jean-Philippe

Rekryteringsuppdraget genomfördes på goda villkor, god timing och med passande kandidater. Ett professionellt förhållningssätt, förståelse till kundens företagskultur och en stor kunskap inom direct search.