frense

+33 (0) 1 47 08 26 46

» Max
Max

Marie ansvarade för rekryteringen av "Business Unit President, Antivibration and Insulation Solutions" för Trelleborgkoncernen. Affärsenheten har ca 1100 anställda och 10 operativa enheter globalt. Hon kontaktade mig för rollen och jag uppskattade mycket hennes professionalism, effektivitet och hennes fantastiska uppföljning under rekryteringsprocessen. Jag rekommenderar henne starkt för rekrytering av toppchefer.