frense

+33 (0) 1 47 08 26 46

MS-search fransk-nordisk rekrytering - Nordisk affärsvärld
» Nordiskt och franskt affärsliv

Nordiskt och franskt affärsliv

 

 

Några viktiga punkter nedan som berör kulturella skillnader mellan de nordiska länderna (Sverige, Finland, Norge, Danmark) och Frankrike i affärslivet:

 

 

- Mindre hierarki i nordiska företag än i Frankrike, ofta en platt organisation.

- Den franska organisationen är mer pyramidal (top down).

- Nordiska chefer delegerar mer än franska chefer.

- Nordiska chefer har ofta öppna dörrar till sina kontor, vanligt med "open space" på kontoret.

- Den franska chefen är ofta mindre tillgänglig än sin nordiska kollega.

- Nordiska chefer strävar efter konsensus snarare än att chefen fattar ett beslut utan att samråda med teamet, vilket ofta är fallet för fransmännen.

- Nordbor försöker undvika konflikter till varje pris och tenderar att söka kompromisser.

- Fransmännen gillar att konfrontrera olika idéer i möten, de är inte konflikträdda utan uppskattar livliga diskussioner.

- Franskt management är mer direktivt och formellt än det nordiska.

- Att höja rösten kan ses som brist på självkontroll för en nordbo och leda till att man inte respekteras, vilket inte är fallet i Frankrike.

- Ett starkt engagemang för arbetet och ett individuellt ansvar präglar den nordiska kulturen, medan fransmännen tenderar att förvänta sig exakta instruktioner från sina chefer.

- Genomförandet av beslut går snabbare i Norden eftersom alla är överens när beslutet väl är fattat.

- Fransmännen fattar beslut snabbare (top down) men måste ibland göra om och rätta till.

- Målstyrning i de nordiska länderna: större frihet att uppnå ett gemensamt mål, större förtroende för teamet.

- Mindre « micro management » i de nordiska länderna, medan franska chefer föredrar att detaljstyra och ge utförliga intstruktioner.

- Nordborna respekterar uppsatta arbetstider och privatlivet och strävar efter effektivitet i arbetet snarare än närvaro på kontoret.

- Familjeliv och sport är mycket viktigt för många nordbor, kontorstiderna respekteras noggrant.

- Fransmännen har mer semester på grund av 35-timmarsveckan (obligatorisk kompledighet ges utöver de fem veckornas lagstadgade semester, det kan bli upp till 25 extra dagar beroende på arbetstid i företaget).

- I de nordiska länderna är det mycket vanligt med distansarbete och många återupptar arbetet (svarar på e-post osv.) på kvällen efter familjeförpliktelserna, flexibiliteten i arbetet är viktigast.

- Fransmännen har också utvecklat distansarbete i samband med COVID19, men det är fortfarande mindre utbrett och mindre önskat av franska chefer i jämförelse med Norden.

- Nordborna talar mycket bra engelska, och det är möjligt att arbeta på företag i Norden utan att tala modersmålet, vilket fortfarande är mycket svårt i Frankrike.

- Lönerna har stigit under de senaste åren i de nordiska länderna på mellanchefsnivåer och är nu ofta högre i de nordiska länderna än i Frankrike.