frense

+33 (0) 1 47 08 26 46

» Solène
Solène

Det är med stort nöje som jag har haft möjlighet att arbeta med Marie Sundin under två år. Hon var senior internationell rekryteringskonsult på rekryteringsföretaget Alc.... Under denna tid engagerade sig Marie fullt ut i de olika uppdrag som hon fick. Hon var mycket framgångsrik när det gällde att bygga upp sin business unit och uppnå sina mål, både när det gällde rekrytering av chefer och när det gällde att få in nya internationella kunder. Under vårt samarbete uppskattade jag kvaliteten på hennes arbete, hennes anpassningsförmåga till processerna, hennes skicklighet att rekrytera chefer, hennes beslutsamhet och även hennes mycket djupt resultatbaserade kultur. Marie är en komplett konsult, som är lika effektiv när det gäller prospektering och headhunting som när det gäller att leverera. Enligt min erfarenhet har Marie alltid uppvisat en oklanderlig professionalism. Hon har varit en exemplarisk konsult, självsäker och engagerad i sitt arbete, som har gett rekryteringsbyrån Alc..., liksom dess kunder och kandidater, fullständig tillfredsställelse.