frense

+33 (0) 1 47 08 26 46

» Spontanansökan

Spontanansökan

 

Om du är intresserad av nya karriärsmöjligheter, fyll i formuläret nedan och ladda upp ditt CV.

 

 

       
Efternamn *
Förnamn *
Gata *
Postnummer *
Ort *
Land *
Födelsedatum *
Mobiltelefon *
E-mail *
Utbildning *
Nuvarande befattning *
Sektor *
Önskad befattning *
Mobilitet
Aktuell lön
Kommentarer
Ladda upp ditt CV här *
Skicka

 

Jag samtycker till att MS-search lagrar och använder mina personuppgifter i enlighet med den nya europeiska dataskyddsförordningen. DSF är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Förordningen utgör grunden för skyddet för fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter inom unionen, en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna. Den utfärdades av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 27 april 2016 och trädde i kraft den 24 maj 2016, men blev tillämplig först den 25 maj 2018. I enlighet med DSF, har du rätt att när som helst få tillgång till, rätta, uppdatera och radera dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till följande adress: contact@ms-search.fr. Dina personuppgifter och kandidatuppgifter kommer att raderas från våra register.