frense

+33 (0) 1 47 08 26 46

» Staffan
Staffan

Jag uppfattar Marie Sundin som en ytterst noggrann och seriös person, mycket mån om både uppdragsgivare och kandidater. I mitt fall så lyckades hon matcha min profil till 100%, mot en utländsk arbetsgivares kravspecifikation och utan hennes hjälp hade vi aldrig övervunnit språkbarriärer och arbetslagstiftnings-relaterade villkor. Hon var dessutom mkt tålmodig, lyssnande och ett bra bollplank både under och även efter processen, då hon vid flera tillfällen följt upp. En mkt bra person att ha och göra med och som fick mig att öppna upp mina ögon för de möjligheter som gavs. Mycket tacksam för det och hon får mina varmaste rekommendationer.