frense

+33 (0) 1 47 08 26 46

» Stefan
Stefan

Marie Sundin har arbetat på Exp.. Pariskontoret från mars 2006. Exp..är ett executive search-företag med fokus på fransk-nordisk rekrytering. Marie slutar nu den 12 september 2008 för att fortsätta sin karriär inom ett annat företag. Marie har under sin tid på Exp... varit “Head of Research”, en tjänst som verkligen kräver förståelse för olika typer av företag och yrken. Dessutom krävs det extraordinära färdigheter för att komma i kontakt med rätt personer, samt presentations- och intervjuförmåga i kontakten med möjliga kandidater. Tjänsten kräver också en analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och ett mycket kreativt tillvägagångssätt. Marie Sundins inlärningskurva var kort, hon visade snabbt att hon har en mycket stor talang för detta yrke och överträffade alla andra som jag någonsin har sett i rollen som “Head of Research”. När jag har ansvarat för rekryteringsuppdrag har det alltid varit tryggt att arbeta med Marie, eftersom jag visste att hon alltid skulle hitta enastående kandidater. Med sina avancerade kunskaper i franska och engelska, förutom sitt svenska modersmål, har hon ansvarat för sökuppdrag i Frankrike, Belgien och Sverige. Marie har visat att hon har höga ambitioner och en stark önskan att utvecklas vidare inom rekryteringsyrket och ansvara för rekryteringsuppdrag, inklusive intervjuer och presentationer av kandidater för kunden. I slutet av sin karriär hos oss var hon också ansvarig för några rekryteringsuppdrag. Marie har helt klart visat prov på färdigheter som går utöver vad man kan förvänta sig. Jag rekommendera henne inte bara till tjänster som den hon utförde med sådan glans på Exp..., utan även till mycket mer avancerade uppgifter. Jag är övertygad om att hon kommer att få en högst extraordinär karriär