Våra nyheter
Rekrytering av en Communications Manager
Rekrytering av en General Counsel (GC)
Rekrytering av en Inside Sales and Sales Administration
Rekrytering av en Sales Engineer South West
Rekrytering av en Country Manager France
Rekrytering av en Sales Assistant
Rekrytering av en Embedded Firmware Developer, Signal Processing
Rekrytering av en CEO
Rekrytering av en Financial Administrative Manager
Recrutement d'un Comptable – futur RAF
Rekrytering av en Business Development Engineer Sweden
Rekrytering av en Country Manager France
Rekrytering av en Sales Business Unit Manager B2B for the Swedish Market
MS-search intervjuad i den franska tidningen Challenges
À quoi ressemble le recrutement d'un cadre dirigeant ?

Se alla nyheter
Kandidater
Företag
» Tjänster vi rekryterar till


Vårt rekryteringsföretag har möjlighet att rekrytera till alla typer av tjänster.

 

Här följer några exempel :

 

•        Försäljningschefer

•        Affärsutvecklare

•        Key Account Managers

•        Säljrepresentanter

•        Exportchefer

•        Marknadschefer

•        VD’s

•        Dotterbolagschefer

•        Platschefer

•        Business Unit Managers

•        Projektledare

•        Inköpschefer

•        Produktchefer

•        Tekniska chefer

•        Produktionschefer

•        Fabrikschefer

•        Platschefer

•        Logistikchefer

•        Supply Chain Managers

•        Finansdirektörer

•        Controllers

•        Kvalitetschefer

•        Designchefer

•        Personalchefer

•        Jurister

 

Och många andra nyckelfunktioner ...