frense

+33 (0) 1 47 08 26 46

» Våra fördelar

Våra fördelar

 

MS-search har stor förståelse för kulturella skillnader mellan Frankrike och de nordiska länderna och vi integrerar dem i vår analys av tjänsten, identifiering och bedömning av kandidater. Vi känner väl till den franska, svenska, finska, norska och danska marknaden. Det gör oss till den bästa rekryteringspartnern för att hjälpa nordiska företag att rekrytera i Frankrike och franska grupper att rekrytera i de nordiska länderna. Risktagandet i samband med dessa viktiga rekryteringar minskar för våra kunder tack vare vår omfattande erfarenhet inom denna nisch. Vi underlättar kommunikationen och ökar förståelsen mellan de två parterna (kund/kandidat). Vi delar också med oss till våra kunder om vår kunskap gällande lönenivåer för de tjänster som rekryteras i de olika länderna.

 

För MS-search är internationell rekrytering inte kopplad till en sektorspecialisering (industri, tjänster eller annat) utan snarare till arbetsmetoder och kunskap gällande identifiering, utvärdering och urval av de rätta profilerna. Vi gör en djupgående analys av tjänsten som skall tillsättas och sätter sedan ihop en skräddarsydd handlingsplan. Det är denna expertis som gör det möjligt för oss att genomföra direct search inom alla typer av sektorer och att välja ut kandidater med de rätta kompetenserna och personligheterna, som således kan anpassa sig till den specifika kulturen inom det företag som vi rekryterar för.

 

Vi arbetar med särskilda kravspecifikationer för varje tjänst, eftersom varje position som vi anförtros har sina egna särdrag. Vi tar kontakt med potentiella kandidater som motsvarar uppdragsbeskrivningen och målsektorn, mellan 100 och 300 kandidater beroende på uppdragets komplexitet. För att lyckas med en komplex rekrytering måste man kontakta ett stort antal personer. MS-search är ytterst engagerad i varje nytt uppdrag och gör detta kvantitativa och kvalitativa arbete för varje ny tjänst. MS-searchs personligt utarbetade tillvägagångssätt garanterar absolut konfidentialitet. Efter en mycket noggrann urvalsprocess och många personliga intervjuer erbjuder vi en short-list på 3-6 kandidater som presenteras för kunden.

 

Vi är transparenta. Vi beskriver noggrant positionen och företaget som rekryterar. När kandidaterna har en helhetsbild och en god faktabakgrund gör de sina karriärsval med full kännedom av situationen. Motivationen för den erbjudna tjänsten och viljan att arbeta för det nya företaget är bland de viktigaste punkterna i valet av en kandidat. En person som är mycket motiverad från början kommer också att vara mer framgångsrik i en ny tjänst.