Våra nyheter
Rekrytering av en Communications Manager
Rekrytering av en General Counsel (GC)
Rekrytering av en Inside Sales and Sales Administration
Rekrytering av en Sales Engineer South West
Rekrytering av en Country Manager France
Rekrytering av en Sales Assistant
Rekrytering av en Embedded Firmware Developer, Signal Processing
Rekrytering av en CEO
Rekrytering av en Financial Administrative Manager
Recrutement d'un Comptable – futur RAF
Rekrytering av en Business Development Engineer Sweden
Rekrytering av en Country Manager France
Rekrytering av en Sales Business Unit Manager B2B for the Swedish Market
MS-search intervjuad i den franska tidningen Challenges
À quoi ressemble le recrutement d'un cadre dirigeant ?

Se alla nyheter
Kandidater
Företag
» Våra metoder


Vi har ett nära och interaktivt samarbete med våra kunder. För att garantera den bästa kvalitén och en god uppföljning är samma konsult involverad och ansvarig för varje fas i uppdraget.

 

 

De olika stegen i rekryteringsprocessen beskrivs nedan

 

 

Lyssna, förstå och analysera sammanhanget, studera tjänsten som skall tillsättas

  • Intervjuer med den chef och/eller den operativa personal som deltar i rekryteringsprocessen. Vi får på så sätt en inblick i företaget och kan lära känna organisationen, förstå dess värderingar och därmed optimera förutsättningarna för ett gott samarbete.
  • Analys av tjänsten och dess ansvarsområden, utformning av en kravprofil.
  • Upprättandet av en preliminär tidsplan för rekryteringen.

 

Val av rekryteringsmetod

 

Det är av yttersta vikt att välja rätt metod i varje specifik situation.

 

Vill man nå ut till ett stort antal potentiella kandidater så är ofta det bästa alternativet att kombinera dessa tre metoder :

  • Söka igenom CV-banker och externa databaser, personliga nätverk, sociala nätverk, alumni och studentorganisationer, branschorganisationer, mässor etc.
  • Headhunting : definition av en lista med målföretag i vilka vi identifierar potentiella kandidater. Denna metod gör det möjligt att nå ut till ett stort antal personer som inte aktivt letar efter en ny utmaning, men vars profiler verkar vara särskilt intressanta för positionen som skall tillsättas.
  • Annonsering: för att nå ut till fler kandidater som aktivt söker en ny tjänst sätter vi ut en annons, konfidentiell om nödvändigt.

 

Uppstart av searchen, urvalsprocessen

 

Med hjälp av de metoder som beskrivs ovan börjar vi med att identifiera de kandidater som eventuellt uppfyller kravprofilen.  

 

Vi analyserar och kartlägger marknaden  och genomför sedan telefonintervjuer med de potentiella kandidaterna. Vi utvärderar i detta steg de främsta punkterna med avseende för den specifika rollen.

 

Vi informerar sökanden om tjänstens ansvarsområden, och i den mån uppdraget inte är konfidentiellt, om företaget och dess affärskultur. Vi attraherar nyckelpersonerna.

 

Vi fortsätter sedan i processen med de kandidater som matchar profilen. Under individuella och personliga djupintervjuer utvärderar vi kandidaternas karriär, unika kompetenser, motivation och personlighet för den tjänst som skall tillsättas.

 

 

Kandidatpresentation

 

Därefter presenterar vi för vår kund de kandidater som uppfyller kravspecifikationen gällande kompetenser och personliga egenskaper. Presentationen kan ske under loppet av en dag eller under två halvdagar i syfte att hjälpa våra kunder till snabbare beslut och samtidigt förenkla organisationen kring intervjuerna.

 

 

Avslut och uppföljning

 

Vi rådger våra kunder i den slutgiltiga beslutsfasen, i synnerhet under avtalsförhandlingarna.

Vi följer upp rekryteringen och den nye medarbetarens integration. Vi håller sedan kontakten med våra kunder och rekryterade kandidater över hela anställningsperioden, om så önskas.