MS-search fransk-nordisk rekrytering - Nordisk affärsvärld

 

MS-search

Internationell rekrytering | Fransk-nordisk Executive Search

 

 

MS-search grundades 2014 och är specialiserad på rekrytering och headhunting inom den fransk-nordiska nischen. Idag är vi det enda företaget i Frankrike som enbart verkar inom denna nisch. Vår expertis inom fransk-nordisk rekrytering är vår kärnverksamhet, vilket gör att vi kan garantera de bästa resultaten.

 

Baserad i Parisregionen, genomför MS-search sökuppdrag av experter, chefer och ledande befattningshavare för franska och internationella företag, särskilt nordiska företag, etablerade i Frankrike, såväl som för dotterbolag till franska företag i de nordiska länderna: Sverige, Norge, Danmark och Finland.

 

Vi ställer till våra kunders förfogande vårt stora nätverk och vår djupa förståelse för den franska och nordiska marknaden (svenska, danska, finska och norska) och deras specifika affärskulturer och kan erbjuda en gedigen multikulturell kompetens när det gäller att utvärdera kandidater inom den fransk-nordiska nischen.

 

MS-search verkar inom alla sektorer (service och industri) och rekryterar till alla typer av tjänster (chefer, ledare, säljare, experter, ingenjörer,..). Vi har en mycket effektiv identifieringsmetod, som är kvantitativ, kvalitativ och personlig. Det gör att vi kan kontakta ett stort antal potentiella kandidater inom berörda yrken och sektorer i varje nytt uppdrag.

 

Vi använder oss av alla de verktyg som finns till vårt förfogande för att identifiera, kontakta och utvärdera de kandidater som passar bäst in på våra kunders specifika behov. Vi väljer sedan ut de främsta talangerna vars kunskaper, potential och personlighet matchar våra kunders önskemål.

 

Vi genomför enbart skräddarsydda searchuppdrag. Att garantera kvalitet och konfidentialitet är viktigt för oss. Vi strävar efter varaktiga affärsrelationer och ömsesidigt förtroende.

 

Våra kundrelationer bygger på engagemang, ansvar och ärlighet. Vi garanterar flexibilitet och effektivitet. Framför allt, vi anpassar oss till varje kunds specifika behov.

 

Vi upprätthåller en transparent och lojal relation med våra kunder och kandidater. Våra ledord är öppensinnighet, tillgänglighet och enkelhet.

 

 

Ladda ner MS-searchs företagspresentation här

 

MS-search fransk-nordisk rekrytering - aktuella uppdrag

Aktuella uppdrag

MS-search - Våra kunder

Våra kunder

MS-search - Våra fördelar - Fransk-nordisk rekrytering

Våra fördelar

Grundarens profil - Marie Sundin

 

 

Efter en fyrårig universitetsutbildning i Stockholm - en kandidatexamen med dubbla huvudämnen i marknadsföring och i franska – flyttade Marie till Frankrike 2005 och avslutade sina studier med en MBA i International Business och Management på INSEEC-Paris.

 

Tack vare sin svensk-franska bakgrund samt med ett stort intresse för interkulturella frågor, började hon 2006 sin headhuntingkarriär i ett internationellt Executive Search-företag. Där lärde hon sig de olika headhunting-teknikerna och specialiserade sig sedemera på att identifiera och utvärdera kandidater i Frankrike och i de nordiska länderna.

 

Hon talar flytande svenska, franska och engelska. Marie har sedan 2006 lett searchuppdrag och tillsatt chefspositioner, ledande befattningshavare och andra nyckeltjänster inom internationella koncerner i Frankrike, dess grannländer och Norden (Sverige, Finland, Norge och Danmark). Hon har arbetat inom många olika sektorer, och särskilt ofta för industriföretag.

 

2014 - efter 8 år inom tre olika headhuntingfirmor i Paris - bestämde hon sig för att grunda MS-search. Hon erbjuder här sina kompetenser inom rekrytering, headhunting och personbedömning till sina kunder. Tack vare hennes dubbla svenska och franska nationalitet samt långa branscherfarenhet har hon en stor förståelse för de franska och nordiska marknaderna och deras särdrag och kan därför erbjuda en betydande mångkulturell kompetens vid utvärdering och personbedömning av kandidater inom den fransk-nordiska nischen. Marie utför searchuppdrag i Frankrike, dess grannländer, Sverige, Finland, Norge och Danmark.