Våra nyheter
Rekrytering av en General Counsel (GC)
Rekrytering av en Inside Sales and Sales Administration
Rekrytering av en Sales Engineer South West
Rekrytering av en Country Manager France
Rekrytering av en Sales Assistant
Rekrytering av en Embedded Firmware Developer, Signal Processing
Rekrytering av en CEO
Rekrytering av en Financial Administrative Manager
Recrutement d'un Comptable – futur RAF
Rekrytering av en Business Development Engineer Sweden
Rekrytering av en Country Manager France
Rekrytering av en Sales Business Unit Manager B2B for the Swedish Market
MS-search intervjuad i den franska tidningen Challenges
À quoi ressemble le recrutement d'un cadre dirigeant ?

Se alla nyheter
Kandidater
Företag

 

MS-search - rekrytering i Frankrike, i dess grannländer och i Norden

 

Rekryteringsföretaget MS-search är baserat i Parisregionen och utför searchuppdrag till olika chefspositioner, säljbefattningar och andra nyckeltjänster för franska och internationella grupper, särskilt för nordiska företag med verksamhet i Frankrike och dess grannländer, samt för dotterbolag till franska företag i de nordiska länderna.

 

Med ett stort nätverk, speciellt inom den fransk-nordiska nischen, genomför vi searchuppdrag inom alla typer av branscher och till många olika positioner. Vi strävar efter att aktivt och positivt bidra till företags utveckling.

 

Vi använder väl beprövade search- och urvalsmetoder, optimerar våra interna processer och anpassar oss kontinuerligt till den föränderliga marknaden, kandidaterna och deras beteenden.

 

Med ett rådgivande förhållningssätt strävar vi efter att etablera varaktiga relationer som bygger på ett ömsesidigt förtroende, med var och en av våra kunder.

 

Vi för ingående diskussioner för att noggrant definiera positionen som skall tillsättas och de kompetenser, egenskaper samt den personlighet som krävs för att underlätta den nyrekryterades integration och anpassning till den specifika företagskulturen.

 

Vi använder alla de verktyg som finns till vårt förfogande för att identifiera, kontakta och utvärdera de kandidater som passar in på våra kunders specifika behov. Vi väljer sedan ut de största talangerna vars kunskaper, potential och personlighet kan matcha våra kunders önskemål.

 

Vi rådger våra kunder under hela urvalsprocessen så att den bäst lämpade kandidaten kan rekryteras. Vi följer upp under integrationen och behåller sedan kontakten, om så önskas,  under hela anställningsperioden på företaget.

 


 

Grundarens profil - Marie Sundin

 

Marie Sundin : Fondatrice de la société MS Search, cabinet de recrutement en France et à l'internationalEfter en fyrårig universitetsutbildning i Stockholm - en kandidatexamen med dubbla huvudämnen i marknadsföring och i franska – flyttar Marie till Frankrike 2005 och avslutar sin Mastersutbildning i International Business och Management på INSEEC-Paris.

 

Med sin svensk-franska bakgrund i bagaget samt med ett stort intresse för interkulturella frågor, börjar hon 2006 sin headhuntingkarriär i ett internationellt Executive Search-företag.

 

Talar flytande svenska, franska och engelska. Har lett searchuppdrag och tillsatt chefspositioner, ledande befattningshavare och andra nyckeltjänster inom internationella koncerner i Frankrike, dess grannländer och Skandinavien sedan 2006. Hon har arbetat inom många olika sektorer, och särskilt ofta för industriföretag.

 

Efter 8 år inom olika headhuntingföretag i Paris grundar hon under 2014 MS-search.

 

Hos MS-search nyttjar hon sina kompetenser inom rekrytering, headhunting och personbedömning till förmån för sina kunder. Med sina erfarenheter inom svensk och fransk kultur har hon fått en stor förståelse för de franska och nordiska marknaderna och deras särdrag och kan därför erbjuda en betydande mångkulturell kompetens vid utvärdering och personbedömning av kandidater inom den fransk-nordiska nischen.